Цінова політика

Цінова політика юридичної фірми «SOSNIN, PLATONOV & PARTNERS» ґрунтується на принципах прозорості та об’єктивності оплати юридичних послуг. Наша політика в ціноутворенні дає можливість Клієнту ефективно використовувати свої ресурси і контролювати свої витрати на юридичне обслуговування. Ми завжди відкриті до діалогу і готові запропонувати всілякі варіанти співпраці та оплати за надані юридичні послуги.

Юридична фірми «SOSNIN, PLATONOV & PARTNERS» формує цінову політику щодо Клієнтів компанії на підставі наступних методів встановлення вартості юридичних послуг:

Фіксований гонорар

Вартість юридичних послуг зафіксована в договорі з Клієнтом, є твердою і виплачується відповідно до графіка.

Погодинний гонорар

Визначається на підставі фактично витраченого спеціалістом часу і встановленої у договорі погодинної ставки. Оплачується щомісячно на підставі проміжного акту прийому-передачі наданих послуг.

Умовний гонорар (гонорар успіху)

Виплачується в заздалегідь визначених розмірах за умови досягнення поставленої Клієнтом мети.

Комбінований гонорар (додаткові умови)

У різних форма поєднує в собі фіксований, погодинний та/або умовний гонорари.

Наші принципи:

 • до початку роботи ми оцінюємо перспективи проекту і обговорюємо їх з Клієнтом;
 • визначаючи вартість послуг, ми пропонуємо Клієнту на вибір кілька варіантів форми оплати гонорару (погодинний, фіксований, умовний або комбінований);
 • робота технічних фахівців (послуги секретарів, ін.) є безоплатними та не зараховуються до гонорару;
 • про всі значні майбутні витрати ми попереджаємо Клієнта заздалегідь;
 • Клієнт отримує докладні звіти про нашу роботу з необхідною йому періодичністю;
 • всі послуги надаються за узгодженим з Клієнтом планом.

 

Фіксований гонорар

Провівши юридичний аналіз звернення потенційного Клієнта, знаючи його цілі і специфіку доручення, ми оцінюємо обсяг майбутньої роботи і визначаємо фіксовану вартість юридичних послуг по проекту.

У випадку обрання фіксованого гонорару, ключовим питанням є покриття витрат (проїзд, технічне забезпечення ін.) та обов’язкових платежів (реєстраційний збір, державне мито, судовий збір, нотаріальні послуги ін.) по проекту. В залежності від проекту та домовленостей з Клієнтом – такі витрати можуть бути як включені до фіксованого гонорару так і не включені – що зобов’язує Клієнта компенсувати такі витрати по закінченню виконання його доручень.

Загальні умови оплати:

 • оплата здійснюється відповідно до графіка платежів, який зафіксований в договорі;
 • Клієнт зобов’язаний здійснити попередній платіж (аванс) в розмірі від 30% до 70% від загальної суми фіксованого гонорару;
 • витрати і обов’язкові платежі компенсуються в залежності від домовленостей з Клієнтом.

Переваги:

 • Клієнт ще до початку роботи над проектом знає точну вартість юридичних послуг;
 • перевищення обсягу роботи не відбивається на розмірі фіксованого гонорару.

Недоліки:

 • у разі односторонньої відмови від завершення проекту зі сторони Клієнта попередній платіж (аванс) не повертається;
 • у разі односторонньої відмови від завершення проекту зі сторони Клієнта, останній зобов’язаний компенсувати всі витрати та обов’язкові платежі, які були здійсненні у зв’язку з наданням послуг.

 

Погодинна гонорар

Розмір погодинного гонорару визначається на підставі фактично витраченого спеціалістом часу на виконання завдання за проектом та встановленої погодинної ставки.

Розмір погодинної ставки залежить від сфери права (господарське право, кримінальне право, сімейне право ін.) та статусу провідного спеціаліста (Партнер, юрист, помічник юриста).

Загальні умови оплати:

 • Клієнт здійснює попередній платіж (аванс) в обумовленому у договорі розмірі;
 • Клієнт компенсує всі витрат (проїзд, технічне забезпечення ін.) та обов’язкові платежі (реєстраційний збір, державне мито, судовий збір, нотаріальні послуги ін.) пов’язані з його проектом.

Переваги:

 • час простою (знаходження в дорозі або очікування) оплачується з урахуванням понижуючого коефіцієнта 0,3;
  • застосування різних часових ставок для співробітників різної кваліфікації;
  • можливість узгодити граничний розмір гонорару.

Недоліки:

 • неможливо заздалегідь спрогнозувати витрати на юридичні послуги.

 

Умовний гонорар (гонорар успіху)

Починаючи роботу над проектом, ми стаємо партнером Клієнта, його підтримкою і несемо всі ризики несприятливих наслідків разом з ним. Тому наш Клієнт має право платити за результат, а не за процес.

Визначивши позитивну перспективу роботи над проектом, ми можемо узгодити виплату гонорару в визначеному фіксованому розмірі або в процентному відношенні, при цьому поставивши зобов’язання виплати гонорару або розмір цього гонорару в залежність від настання або ненастання обумовлених умов.

Загальні умови оплати:

 • гонорар виплачується після завершення проекту і за умови досягнення обумовленої мети;
 • в залежності від характеру доручення можливе авансування витрат консультантів;
 • застосовується тільки у випадках, коли виявлена ​​позитивна перспектива роботи і досягнення результату цілком залежить від роботи спеціалістів юридичної фірми «SOSNIN, PLATONOV & PARTNERS».

Переваги:

 • Клієнт оплачує послуги тільки при досягненні консультантами обумовленого результату;
 • Клієнт заздалегідь знає вартість юридичних послуг;
 • перевищення обсягу роботи не впливає на узгоджений розмір умовного гонорару.

Недоліки:

 • умовний гонорар, як правило, залежить від досягнутого економічного ефекту і становить в грошовому вираженні більшу суму, ніж при фіксованому або погодинному гонорарі.