ТРУДОВЕ ПРАВО

Основні послуги у цій сфері:

 • планування працевлаштування для нещодавно заснованих компаній: складання проектів трудових договорів з керівництвом компанії та індивідуальних договорів найму окремих робітників, кадрова політика, соціальні пакети та програми заохочення;
 • трудові контракти;
 • трудові спори та медіація;
 • захист персональних даних;
 • працевлаштування іноземних громадян, включно з отриманням дозволу на роботу і договорами про надання управлінських послуг;
 • колективні переговори і договори;
 • реорганізація та скорочення штату;
 • заборгованості по виплаті заробітної плати і розробка планів компенсації, планування податку з заробітної плати;
 • консультації на предмет відповідності вимогам обов’язкового пільгового режиму для співробітників пенсійного віку та жінок, структури робочого часу та відпусток;
 • вихідні допомоги та виплати при звільненні;
 • компенсації працівникам і безпека на робочому місці;
 • посередництво та ведення судових процесів;
 • консультації загального змісту з питань трудового права, наприклад, трудові договори і контракти, впровадження належної трудової політики і процедур;
 • розробка кадрової документації й приведення у відповідність існуючих внутрішніх політик компанії;
 • консультації з питань організації управління підприємством і обмеження представницьких повноважень директорів;
 • консультації з питань оплати праці, преміювання, страхових і пенсійних нарахувань, а також соціальних пільг;
 • підтримка у врегулюванні трудових конфліктів і пошуку компромісів;
 • допомога у розробці схем дотримання конфіденційності інформації;
 • консультації з питань охорони праці;
 • проведення правового аудиту (due diligence) підприємства на предмет дотримання всіх норм трудового законодавства;
 • підготовку договорів про надання послуг, трудових угод і правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • спори з адміністрацією і позови про незаконне звільнення;
 • питання дискримінації (в тому числі, за статевою, расовою ознакою та через інвалідність).